دوره فوق فشرده آیلتس فوری در یک ماه روزی 3 ساعت

 

 کلاس خصوصی آیلتس فشرده با بهترین اساتید آیلتس تهران  بصورت هر روز هفته در یک الی 3 ماه

 

 آموزش کلیه نکات تستی آیلتس و آشنایی کامل شما با فرمت تستهای آیلتس

 

با تقویت هر چهار مهارت آیلتس بصورت همزمان در کوتاهترین مدت ممکن آیلتس بگیرید

 

 call us

 

این دوره برای کسانی که قصد دارند در کوتاترین زمان بصورت فوق فشرده دوره آیلتس را بگذرانند و نکات کلیدی آیلتس را یاد بگیرند طراحی شده در واقع برای شرکت کنندگان آزمون آیلتس که میخواهند مثلا در یک ماه نمره 5 الی 5.5 در آیلتس بگیرند یا کسانی که مثلا نمره 6 را در آیلتس دارند و قصد دارند 0.5 یا 1 نمره به نمره آیلتس خودشان اضافه کنند مناسب میباشد. ولی این امر نیاز به تعیین سطح دقیق و همچنین برنامه ریزی بسیار دقیق دارد که توسط شخص دکتر آرین کریمی انجام خواهد شد و سپس با اساتید گروه آموزشی ایشان آموزش آیلتس شروع خواهد شد ولی زیر نظر مستقیم دکتر کریمی.

معرفی IELTS

 

آزمون آیلتس (International English Language Testing System) معتبرترین آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای مهاجرت ، کار و تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان است. این آزمون همه مهارت های انگلیسی و صحبت کردن خواندن، نوشتن، شنیدن را ارزیابی می کند و به گونه ای طراحی شده است که منعکس کننده کاربرد روزمره زبان در تحصیل، کار و زندگی باشد. یکی از ویژگی های بارز این آزمون بخش شفاهی است که به صورت مصاحبه ای رو در رو با ممتحن بین المللی انجام می شود.

 

معرفی انواع دوره IELTS

 

هدف اصلی دوره های IELTS آشنایی و آمادگی برای آزمون رسمی آیلتس در کوتاهترین زمان می باشد، به طوریکه هر متقاضی با هر سطحی از زبان بتواند طی مدت کوتاهی خود را به نمره مورد نظر در آزمون آیلتس برساند. مخاطبین دوره های IELTS عمدتا” متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران، مهاجرت کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان ، داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور و متخصصان رشته های مختلف که قصد دارند در دوره های تخصصی بین المللی در خارج از ایران شرکت کنند، می باشند.

 

دوره های IELTS در خانه آیلتس دکتر آرین کریمی در سه بخش IELTS WORKSHOP , IELTS , Pre-IELTS برگزار می گردد. هر دوره 8 جلسه 2 ساعته در 2 ماه خواهد بود ( هفته ای 1 جلسه چون باید وقت مطالعه کافی داشته باشید ) که شامل بخشهای Speaking Writing , Listining و Reading به صورت مستقل و در جهت آمادگی برای آزمون آیلتس هستند.

 

دوره پیری آیلتس ( Pre-IELTS )

 

این بخش مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS می باشند ولی به علت سطح پایین زبان هنوز نمی توانند در کلاس آمادگی IELTS شرکت نمایند. این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم های بخش Pre- IELTS قرار می گیرند. این بخش علاوه بر تقویت پایه زبان و مهارت های زبانی، به صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون آیلتس آشنا میکند، و در واقع دارای اهداف دو گانه می باشد.

 

در این بخش سری کتاب های بسیار کار آمد و شناخته شده هستند مثل سطوح اولیه سری کتاب آیلتس مایندست آیلتس ( IELTS MINDSED )

 

دوره تکنیکهای آیلتس ( IELTS TECHINQUES AND STRATEGIES COURSE  )

 

این دوره آیلتس شامل آموزش تکنیکهای مورد نیاز جهت موفقیت در آزمون رسمی آیلتس است. که ویژه زبان آموزانی با سطح زبانی حداقل پیری اینترمدیت است که زبان آموزان با توجه به تعیین سطح انجام شده توسط کارشناسان موسسه آیلتس دکتر کریمی در یکی از این سطوح به ادامه یادگیری می پردازند.

 

دوره ورکشاپ آیلتس (IELTS  WORKSHOP )

 

این دوره ویژه داوطلبان آیلتس با سطح نمره آیلتس نزدیک به نمره آیلتس مورد نظر در آزمون آیلتس آتی آنها می باشد و نیاز دارند تا در کنار ارتقاء پایه زبان، بیشتر با فرم، محتوا و انواع سوالات آیلتس آشنا گردیده و مهارت های چهارگانه زبانی خود را با گرایش آیلتس تقویت نمایند.

 

در این دوره ها، مجموعه ای از کتب تست آیلتس مثل کتابهای کمبریج آیلتس به همراه کتاب های مختلف تست آیلتس بر اساس نیاز زبان آموزان توسط استاد آیلتس انتخاب و تدریس می شوند. متقاضیان می توانند، بر حسب نیاز و یا توصیه کارشناسان آموزشی آیلتس ما ، در دوره آیلتس مناسب ثبت نام و موفقیت خود را در آزمون آیلتس تضمین نمایند.

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 810.

70 موضوع پرتکرار در رایتینگ آیلتس

دوره رایتینگ آیلتس فشرده در 10 جلسه با دکتر آرین کریمی

 

ثبت نام کلاس خصوصی و نیمه خصوصی فشرده ِآیلتس

 

تاپیک یا موضوعات پرتکرار در بخش نوشتاری یا همان رایتینگ آزمون آیلتس

 

70 Most Frequent IELTS Writing Task 2 Topics

 


GOVERNMENT

 

Should wealthy nations be required to share their wealth among poorer nations by providing such things as food and education? Or is it the responsibility of the governments of poorer nations to look after their citizens themselves?

What should a government do for a country to become successful?

Should money be spent on space exploration?

Should rich countries forgive all debts for poor countries?

Does foreign aid help donor countries more than the recipients?

Should rich countries pay more for environmental damage?

Most high level jobs are done by men. Should the government encourage a certain percentage of these jobs to be reserved for women?

Should developing countries concentrate on improving industrial skills or should they promote education first?

Safety standards are important when building people's homes. Who should be responsible for enforcing strict building codes - the government or the people who build the homes?

Discuss the advantage and disadvantage of giving international aid to poor countries.

Should criminals be punished with lengthy jail terms or re-educated and rehabilitated using community service programs for instance, before being reintroduced to society?

In most countries disabled people are not catered for adequately, e.g. buildings are often inappropriately designed. Governments rely too heavily on charities and voluntary organizations to provide assistance and funding. What further measures could be taken to assist disabled people?

In your opinion should government intervene in the rights of the individual with regard to family planning?

The best way to reduce the number of traffic accidents is to make all young drivers complete a safe driving education course before being licensed to drive.

 

EMPLOYMENT

 

Should retirement be compulsory at 65 years of age?

Telecommuting' refers to workers doing their jobs from home for part of each week and communicating with their office using computer technology.

Telecommuting is growing in many countries and is expected to be common for most office workers in the coming decades. How do you think society will be affected by the growth of telecommuting?

In some countries the average worker is obliged to retire at the age of 50, while in others people can work until they are 65 or 70. Until what age do you think people should be encouraged to remain in paid employment? Give reasons for your answer.

 

ENVIRONMENT & ECOLOGY

 

To what extent should economic planning be influenced by the need of environmental conservation?

Damage of the environment is an inevitable consequence of worldwide improvements in the standard of living. Discuss.

The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in the quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more.

Discuss possible ways to encourage the use of public transport.

The threat of nuclear weapons maintains world peace. Nuclear power provides cheap and clean energy. The benefits of nuclear technology far outweigh the disadvantages. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer.

 

PARENTS & CHILDREN

 

Children should never be educated at home by their parents. Do you agree or disagree?

Children learn best by observing behavior of adults and copying it. To what extent do you agree or disagree with this statement?

 

GENDER ISSUES - ESSAY TOPICS

 

To what extent has the traditional male role changed in the last 20 years?

Many people believe that women make better parents than men and that this is why they have the greater role in raising children in most societies. Others claim that men are just as good as women at parenting Write an essay expressing your point of view. Give reasons for your answer.

 

MODERN SOCIETY

 

Nowadays doctors can become very rich. Maybe they should not focus on profitable activities such as plastic surgery or looking after rich patients and concentrate more on patients health, no matter how rich they are?

Does travel help to promote understanding and communication between countries?

In your opinion what factors contribute to a good movie?

Are famous people treated unfairly by the media ? Should they be given more privacy, or is the price of their fame an invasion into their private lives?
Is animal testing necessary?

Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in any of their offices. Some governments have banned smoking in all public places. Do you agree or disagree? Give reasons.

To what extent is the use of animals in scientific research acceptable?

Human beings do not need to eat meat in order to maintain good health because they can get all their food needs from meatless products and meatless substances. A vegetarian diet is as healthy as a diet containing meat. Argue for or against the opinion above.

Forests are the lungs of the earth. Destruction of the world's forests amounts to death of the world we currently know. To what extent do you agree or disagree?

Are our zoos cruel to wild animals? Discuss.

Zoos are sometimes seen as necessary but not poor alternatives to a natural environment. Discuss some of the arguments for and/or against keeping animals in zoos.

To what extent will migration from the developing world to the developed world become a social and political issue in the 21st century?

In Britain, when someone gets old, they often go to live in a home with other old people where there are nurses to look after them. Sometimes the government has to pay for this care. Who should be responsible for our old people? Give reasons.

The first car appeared on British roads in 1888. By the year 2000 there may be as many as 29 million vehicles on British roads. Alternative forms of transport should be encouraged and international laws introduced to control car ownership and use. What do you think?

The best way to reduce the number of traffic accidents is to make all young drivers complete a safe driving education course before being licensed to drive.

News editors decide what to broadcast on TV and what to print in newspapers. What factors do you think influence their decisions? Have we become used to bad news? Would it be better if more good news was reported?

TV: could you be without it? Discuss.

To what extent will migration from the developing world to the developed world become a social and political issue in the 21st century?

The mass media, including TV, radio and newspapers, have great influence in shaping people's ideas. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer.

Tourism is becoming increasingly important as a source of revenue to many countries but its disadvantages should not be overlooked. What are some of the problems of tourism?

The mass media, including TV, radio and newspapers, have great influence in shaping people's ideas. To what extent do you agree or disagree this statement? Give reasons for your answer.

تماس ( تا 12 شب )

 09125000158

 

با فیس تایم دکتر آرین کریمی استاد آیلتس تماس بگیرید

 

 

  ایران - تهران - بلوار فردوس شرق - روبروی گلستان شمالی - پلاک 244

  • اینستاگرام دکتر آرین کریمی
  • whatsapp
  • telegram

درباره استاد آرین ( دکتر آرین کریمی )

 

دکتر آرین کریمی با شهرت استاد آرین دارای مدرک بین المللی تدریس آیلتس از انگلستان ( IELTS Teaching Certificate ) و مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی از انگلستان ( TESOL ) و با سالها تجربه در برگزاری دوره های موفق آمادگی آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی نظیر آیلتس تافل جی آر ای و ... با ارائه جزوه منحصر بفرد خود و برنامه ریزی دقیق مطالعاتی و برگزاری جلسات رفع اشکال و تست زنی تاکنون دانشجویان بسیاری را تربیت و به خارج از کشور جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر خارج از کشور و مهاجرت به کشورهایی نظیر آمریکا ،استرالیا ، انگلستان ، هند ، کانادا ، نیوزلند ، دبی ، آلمان ، ایتالیا ، سوئد ، قبرس ، مالزی ، ترکیه ، امارات متحده عربی ، هلند ، تایلند ، چین ، ژاپن ، کره جنوبی و دیگر کشورهای اروپایی و آماده نموده است . و همچنین با برگزاری دوره های تربیت مدرس آیلتس تاکنون اساتید زیادی را تعلیم و به آموزشگاهای معتبر زبان معرفی نموده است مقالات آموزش آیلتس و تافل دکتر کریمی...

 

JO Instagram Contact Button

خبرنامه سایت دکتر آرین کریمی

دریافت رایگان جدیدترین منابع آیلتس ، تافل و جی آر ای آخرین اخبار کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور.

عضویت
  • Dr.Arian karimi facebook
  • اتصال به oovoo
  • اتصال به اسکایپ